Tin tức của chúng tôi

Thay đổi quan trọng về phí hoa hồng dành cho tài khoản Raw Spread

 – 18/09/2023

Kính gửi Quý Khách hàng!

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn biết về việc điều chỉnh cơ cấu phí hoa hồng của chúng tôi đối với tài khoản Raw Spread.
Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9, phí hoa hồng của tài khoản Raw Spread trên một sản phẩm cụ thể sẽ được cập nhật như sau:
Forex:
3$ mỗi lot/bên sẽ được áp dụng cho tất cả sản phẩm Forex.

Kim loại:
3$ mỗi lot/bên sẽ được áp dụng cho tất cả sản phẩm kim loại.

Indices:
AU200: $0.10 mỗi lot/bên
DE40: $2.00 mỗi lot/bên
ES35: $1.00 mỗi lot/bên
EU50: $1.00 mỗi lot/bên
FR40: $1.00 mỗi lot/bên
HK50: $0.10 mỗi lot/bên
JP225: $1.00 mỗi lot/bên
UK100: $0.25 mỗi lot/bên
US100: $1.00 mỗi lot/bên
US30: $1.00 mỗi lot/bên
US500: $0.50 mỗi lot/bên
SG20: $10.00 mỗi lot/bên
CHA50: $0.50 mỗi lot/bên

Xin lưu ý: Đối với tài khoản có tiền tệ không phải đồng USD, phí hoa hồng sẽ bằng tương đương với 3$ dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại dành cho loại tiền tệ của tài khoản.
Chúng tôi đánh giá cao bạn đã thông cảm và tiếp tục gắn bó cùng JustMarkets; chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để mang lại dịch vụ tốt nhất đến với bạn.
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets