Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Tin tức của chúng tôi

Lịch giao dịch cho tháng 11

 – 13/11/2023

Kính gửi Quý Khách hàng,

Xin lưu ý rằng lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi.
Tất cả thay đổi của phiên giao dịch được nêu ở dưới đây:

Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023
US Shares: - Giờ không hoạt động
Metals: - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:15
Indices:
JP225, US500, US100, US30 - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00
HK50  - Giờ ngừng hoạt động sớm 21:00
AU200, CHA50, EU50, FR40, DE40, SG20, UK100 - Giờ ngừng hoạt động sớm 23:00

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023
US Shares: - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00
Metals: - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:30
Oil: - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:30
Indices:
JP225, US500, US100, US30 - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:15
HK50  - Giờ ngừng hoạt động sớm 21:00
AU200, CHA50, EU50, FR40, DE40, SG20, UK100 - Giờ ngừng hoạt động sớm 23:00

Giờ hoạt động của thị trường Forex và phiên giao dịch được liệt kê tại đây.
Vui lòng xem xét thông tin này khi bạn giao dịch. Chúc bạn có những giao dịch sinh lời!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets