Tin tức của chúng tôi

Lịch giao dịch cho tháng 03

 – 27/03/2024

Kính gửi Quý Khách hàng,

Xin lưu ý rằng lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi.
Tất cả thay đổi của phiên giao dịch được nêu ở dưới đây:

Thứ năm, 28 Tháng ba 2024
AU200 - Giờ ngừng hoạt động sớm 15:00
HK50 - Giờ ngừng hoạt động sớm 21:00

Thứ sáu, 29 Tháng ba 2024
US Shares - Giờ không hoạt động
EU Shares - Giờ không hoạt động
Metals - Giờ không hoạt động
Indices - Giờ không hoạt động
Oil - Giờ không hoạt động

Thứ hai, 01 Tháng tư 2024
EU Shares - Giờ không hoạt động
Indices:
SG20 - Giờ hoạt động muộn 03:30
CHA50 - Giờ hoạt động muộn 04:00
AU200, EU50, DE40, FR40, UK100, HK50, ES35 - Giờ không hoạt động

Thứ ba, 02 Tháng tư 2024
UK100 - Giờ hoạt động muộn 03:00
EU50, DE40 - Giờ hoạt động muộn 03:15
HK50 - Giờ hoạt động muộn 04:15
HR40 - Giờ hoạt động muộn 09:00

Thứ tư, 03 Tháng tư 2024
HK50 - Giờ ngừng hoạt động sớm 22:00

Thứ năm, 04 Tháng tư 2024
HK50 - Giờ không hoạt động

Thứ sáu, 05 Tháng tư 2024
HK50 - Giờ hoạt động muộn 04:15

Giờ hoạt động của thị trường Forex và phiên giao dịch được liệt kê tại đây.
Vui lòng xem xét thông tin này khi bạn giao dịch. Chúc bạn có những giao dịch sinh lời!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets