Tin tức của chúng tôi

Thưởng Ký Quỹ Nóng 120%

 – 30/04/2020
Gửi quý khách hàng,

Chúng tôi vui mừng thông báo tới quý khách về chương trình thưởng ký quỹ 120% mới lên tới 40.000 USD. Chương trình sẽ diễn ra trên các tài khoản Standard Cent, Pro, Standard. Mức thưởng, bạn nhận được, sẽ tùy theo tổng số tiền ký quỹ. Nếu bạn ký quỹ dưới 100 USD, bạn sẽ nhận được thưởng 50%; ký quỹ từ 100 USD tới 500 USD bạn sẽ nhận được thưởng 100%; và nếu bạn ký quỹ hơn 500 USD, bạn sẽ nhận được thưởng 120%.

Để nhận thưởng vào tài khoản, bạn sẽ cần thực hiện 4 bước sau:
  • • Ký quỹ vào tài khoản của bạn.
  • • Đánh dấu "Nhận Thưởng Ký Quỹ" trong mẫu Ký Quỹ.
  • • Đọc và chấp nhận "Quy định Thưởng Ký Quỹ".
  • • Ấn vào nút "Ký Quỹ".

Tất cả các điều kiện và thông tin chi tiết để nhận thưởng có tại đây.

Đồng thời, vui lòng lưu ý rằng chương trình Thưởng Ký Quỹ 115% sẽ kết thúc. Ký quỹ ngay để tham gia chương trình Thưởng Nóng 120%!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets