Chiến lược lệnh chờ

Chiến lược lệnh chờ đã rất phổ biến trong cộng động giao dịch Forex. Điều đó là do hiệu quả cao của chiến lược này, giảm áp lực tâm lý cho các thành phần trên thị trường và giúp mở vị thế có lợi trong trường hợp biến động giá mạnh. Nhờ chiến lược này, lợi nhuận có được từ giao dịch Forex có thể tăng gấp nhiều lần. Người mới hoặc nhà giao dịch chuyên nghiệp đều có thể sử dụng chiến lược này để cải thiện hiệu quả giao dịch.

location of the indicator in the terminal
Vị trí các chỉ báo
trên nền tảng

Cách sử dụng hiệu quả Chiến lược lệnh chờ

Để sử dụng hợp lý chiến lược này, bạn cần xác định mức giá, có thể dẫn tới khớp lệnh, chọn lựa lệnh cắt lỗ hay chốt lời và giai đoạn duy trì lệnh.

Các loại lệnh chờ
Các loại lệnh chờ
Vậy nên, chiến lược lệnh chờ phụ thuộc vào việc đáp ứng các hoạt động sau:
  • Xác định điểm gia nhập. Có vài cách để xác định những điểm này. Một trong số đó là xác định điểm gia nhập ban đầu. Để làm vậy, nhà giao dịch cần tìm ra mức giá tối thiểu và tối đa chủ chốt, mà khi đạt được, giá sẽ có thể tiếp tục đi theo xu hướng đó.

    Nếu đôi lúc giá dịch chuyển trong một kênh giá, nhà giao dịch có thể đặt đo lệnh với kỳ vọng sự thay đổi đột ngột theo một hướng nào đó. Đôi khi việc đặt lệnh chờ cũng hiệu quả khi có hy vọng phá vỡ đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ.

    Đồng thời, nhà giao dịch cũng có thể đặt lệnh chờ mua giới hạn (buy limit) hoặc chờ bán giới hạn (sell limit). Nhà giao dịch đặt các lệnh này khi kỳ vọng giá sẽ đạt tới một điểm nhất định, tại đó với lệnh chờ mua giới hạn giá sẽ thấp hơn mức hiện tại, và với lệnh chờ bán giới hạn – giá sẽ cao hơn, và sẽ thay đổi theo hướng của xu thế tại thời điểm đó. Đối với lệnh chờ dừng chờ mua (buy stop), nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ có xu hướng tăng. Đối với lệnh chờ dừng bán (sell stop) mọi thứ ngược lại, giá sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm hướng về các mức mà lệnh được đặt.

    Cách tiếp theo là sử dụng các tin tức. Một nhà giao dịch phải biết trước thời điểm những thông tin quan trọng được tung ra và đặt lệnh cao hoặc thấp hơn so với giá hiện tại. Sau khi xác nhận tin tức, xu hướng giá sẽ tiếp tục; ngược lại, sẽ có sự đảo chiều. Dù là trường hợp nào, khớp lệnh sẽ được thực hiện.

  • Đặt lệnh cắt lỗ. Đặt lệnh cắt lỗ. Lệnh cắt lỗ được đặt theo chiến lược giao dịch và quản lý dòng tiền của nhà giao dịch.

  • Đặt lệnh chốt lời. Phương pháp đặt lệnh dựa trên tham vọng của nhà giao dịch và tình hình hiện tại của thị trường đối với một cặp tiền cụ thể. Bạn nên ước lượng khối lượng lợi nhuận có thể và xác suất xu hướng đảo chiều.

  • Điều khoản duy trì lệnh. Đây là khía cạnh quan trọng của chiến lược . Bạn cần phải xác định thời gian hết hạn để thực hiện đo lường việc khớp lệnh chờ, do nhà giao dịch đặt. Ngược lại, lệnh có thể được thực hiện không theo chiến lược của nhà giao dịch.

Cân nhắc các phương pháp tương tự, bạn có thể học được cách sử dụng chiến lược lệnh chờ hiệu quả và gia tăng kết quả giao dịch Forex.

bởi JustMarkets, 05/08/2017