Các lệnh được khớp như thế nào trên JustMarkets

Market vs. Instant Execution

Khớp lệnh là một bước quan trọng trong giao dịch Forex. Một cách đơn giản, khớp lệnh là tại mức giá nào bạn mua/bán một đồng tiền cụ thể. Có hai kiểu khớp lệnh: Theo giá thị trường và Tức thì. Trong trường hợp đầu, bạn chính thức báo với bên môi giới bạn sẵn sàng mua tại mọi mức giá có sẵn. Trong trường hợp thứ hai, bạn chỉ muốn mua ở một mức giá cố định hoặc tốt hơn. Hãy cũng tìm hiểu thêm chi tiết về hai hình thức này.

Khớp lệnh theo giá thị trường và khớp lệnh tức thì: Đâu là điểm khác biệt?

Khớp lệnh tức thì là phương pháp khớp lệnh mà lệnh được khớp chính xác tại một mức giá chỉ định hoặc sẽ không được khớp nếu có biến động giá lớn trong quá trình đặt hoặc chạy lệnh. Lệnh sẽ không được đóng/mở mà không có xác nhận của nhà giao dịch với một mức giá cụ thể. Nói cách khác, bạn sẽ có thể phải nhận báo giá lại. Những người mới giao dịch thường thích loại khớp lệnh này, vì với họ việc khớp lệnh chính xác là rất quan trọng.

Khớp lệnh theo cơ chế giá thị trường thì ngược lại. Phương pháp này nhanh hơn và đặc trưng là đảm bảo lệnh sẽ được khớp. Lệnh được mở tại mức giá hiện tại của thị trường trong mọi trường hợp. Cần lưu ý là trong lúc thị trường rung lắc mạnh có thể sẽ xảy ra biến động lớn. Khi đó, lệnh sẽ được khớp nhưng tại mức giá mới. Mức giá thị trường có thể sẽ thấp hơn hoặc cao hơn mức giá chỉ định. Tuy nhiên, một nhà giao dịch vẫn có cơ hội đóng lệnh và có lời. Những nhà giao dịch ưu tiên việc mở vị thế sẽ chọn Khớp lệnh theo giá thị trường.

Để làm rõ hơn chiến lược mà mỗi phương pháp ứng dụng, hãy cũng xem cách hoạt động của các hình thức khớp lệnh qua ví dụ sau đây: một nhà đầu tư muốn mua EUR/USD, họ mở vị thế để mua. Trong quá trình đó, giá đã thay đổi – giảm hoặc tăng. Nếu chọn Khớp lệnh tức thì, bên môi giới sẽ gửi báo giá lại. Nhà đầu tư sẽ quyết định muốn mua đồng tiền tại mức giá này hay không. Còn nếu chọn Khớp lệnh theo giá thị trường, một giao dịch sẽ được khớp ngay lập tức tại mức giá thay đổi mà không cần xác nhận lại với nhà đầu tư.

JustMarkets cung cấp cho khách hàng phương pháp Khớp lệnh theo giá thị trường để quá trình giao dịch thoải mái và thuận tiện hơn. Loại khớp lệnh này sẽ giúp nhà đầu tư kiểm soát giao dịch và đưa ra quyết định nhanh chóng. Khi mà mỗi giây đều quý giá và việc chậm trễ đồng nghĩa với thiệt hại, việc tăng tốc này thực sự là vô giá.

Những lợi ích của khớp lệnh theo giá thị trường được thể hiện trong bảng so sánh sau:

Khớp lệnh tức thì:

 • Việc khớp lệnh mất 3-5 giây
 • Báo giá lại
 • Việc khớp lệnh phụ thuộc vào thị trường
 • Cần nhân viên môi giới để gia nhập thị trường
 • Giá được cung cấp bởi bên môi giới
 • Không có cơ hội để mở lệnh ở mức giá tốt hơn
 • Bị giới hạn chiến lược giao dịch (lướt sóng, hedging (giảm rủi ro), giao dịch tin tức, sử dung EA)

Khớp lệnh theo giá thị trường:

 • Lệnh được khớp trong vài phần giây
 • Không báo giá lại
 • Bảo đảm khớp lệnh
 • Trực tiếp gia nhập thị trường
 • Giá được cung cấp trực tiếp từ thị trường
 • Có cơ hội mở lệnh ở mức giá tốt hơn
 • Không bị giới hạn chiến lược giao dịch (lướt sóng, hedging (giảm rủi ro), giao dịch tin tức, sử dung EA)