Sao chép lệnh – dành cho người đăng ký (subscriber)

Làm thế nào để trở thành một thương nhân thành đạt và kiếm được tiền trên Forex mà không cần kinh nghiệm giao dịch?

Điều này rất dễ dàng! Tạo một tài khoản MQL5, chọn nhà cung cấp tín hiệu và sao chép các đơn đặt hàng của nhà cung cấp đó. Quý vị không cần phải đích thân tham gia vào quá trình giao dịch. Quý vị nắm hoàn toàn quyền kiểm soát tài khoản giao dịch của mình và sẽ có thể từ chối sao chép các đơn đặt hàng bất cứ lúc nào quý vị muốn.

Ưu điểm:
 • Bắt đầu nhanh – thời gian từ khi đăng ký thành viên đến khi đăng ký các tín hiệu tốn khoảng 15 phút.
 • Tiết kiệm thời gian – sao chép tự động mà không yêu cầu cần có sự tham gia của quý vị.
 • Độ an toàn – đăng ký các tín hiệu của các nhà cung cấp khác nhau sẽ làm giảm đáng kể những rủi ro của quý vị.
 • Khả năng sinh lời – điều kiện giao dịch có lợi của JustMarkets: spread từ 0 pip, giao dịch không bị báo giá lại, khớp lệnh nhanh chóng trong thời gian chưa đến một giây.
Quý vị có thể kiếm được bao nhiêu trong một tháng với việc sao chép các đơn đặt hàng của thương nhân thành công?
MQL5 signal description

Quý vị có thể xem đánh giá xếp hạng đầy đủ về các nhà cung cấp tín hiệu giao dịch tại đây.

Mô tả về tất cả các giá trị:
 • Tăng trưởng – tỷ lệ thu nhập của nhà cung cấp từ thời điểm mở tài khoản (tăng trưởng 1140% có nghĩa là khoản tiền gửi ban đầu đã tăng 11.40 lần).
 • Người đăng ký – số lượng người đã tin tưởng vào nhà cung cấp này và đã đăng ký các tín hiệu của nhà cung cấp này.
 • Tuần – thời gian hoạt động của tài khoản (cá nhân có thời gian hoạt động giao dịch càng lâu thì kết quả càng đáng tin cậy).
 • Giao dịch – tổng số lượng các lệnh đặt hàng được đưa ra bởi nhà cung cấp.
 • Chiến thắng – tỷ lệ phần trăm của các đơn đặt hàng thành công.
 • PIP trung bình – lợi nhuận trung bình từ một đơn hàng. Giá trị này càng cao thì giao dịch càng ổn định.
 • DD tối đa – tỷ lệ khoản tiền gửi chịu rủi ro bởi thương nhân. Giá trị này càng cao thì giao dịch càng khốc liệt. Nếu DD tối đa được đánh dấu đỏ, điều này có nghĩa là mức độ rủi ro rất cao.
Ví dụ:

Giả sử rằng tiền gửi ban đầu của quý vị là 10.000 USD. Trong tổng thời gian đăng ký của quý vị với các tín hiệu giao dịch của thương nhân này, quý vị có thể kiếm được: số tiền gửi × tăng trưởng = 114.000 USD

Hướng dẫn về kết nối các tín hiệu